Co-Med Emmen sluit per 1 – 10

Tot onze spijt moeten we u informeren dat we de huisartspraktijk Co-Med Emmen per
1 november 2021 zullen sluiten. In goed overleg met andere huisartsen hebben wij afspraken kunnen maken om uw patiëntenzorg veilig te stellen. Hieronder leest u wat dat voor u betekent.

In april van dit jaar heeft Co-Med de praktijk van de huisartsen J. en R. Procee op hun verzoek overgenomen. We hebben er de afgelopen maanden alles aan gedaan om de zorg in de praktijk zo goed mogelijk te organiseren en te continueren. Het is ons helaas niet gelukt een vaste huisarts te vinden die in onze praktijk wil komen werken.

Per 1 november 2021 sluit Co-Med Emmen de praktijk. Wat betekent dat voor u?
Als ingeschreven patiënt in onze praktijk, heeft u volgens de wet een behandelovereenkomst met de dokter van Co-med. Deze behandelovereenkomst zal per 1 november 2021 worden beëindigd. Bestaande afspraken vervallen na 1 november 2021. Echter, Co-Med blijft verantwoordelijk voor uw zorg tot u bij een andere huisarts bent ingeschreven. Omdat Co-Med die verantwoordelijkheid door gebrek aan een huisarts niet kan waarmaken, wordt u verzocht zich zo snel mogelijk bij een andere huisarts te laten inschrijven. Zo nodig kunt u hiervoor contact opnemen met Co-Med Emmen.

Wij verzoeken u zich zo snel mogelijk bij een andere huisarts in te schrijven.
Binnen de Huisartsengroep Emmen-Oost, maar ook daarbuiten staan er praktijken open voor nieuwe inschrijvingen. U kunt zich aanmelden bij een praktijk in uw (woon)wijk en zich hier laten inschrijven. In de bijlage treft u een overzicht met huisartspraktijken.

Heeft u hulp nodig bij het vinden een nieuwe huisarts?
Dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. De contactgegevens van uw zorgverzekeraar vindt u op deze website: www.mijnzorgverzekeraar.nl. De zorgcoach van Zilveren Kruis is bereikbaar via telefoonnummer 071-364 02 50.

Overdracht van uw medisch dossier
Heeft u een nieuwe huisarts gevonden? Dan zullen wij – na uw toestemming – uw medisch dossier overdragen aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor gebruikt u het bijgevoegde formulier en portvrije enveloppe.

Informeer ook uw specialist
Bent u onder behandeling bij een medisch specialist of therapeut? Geef dan de gegevens van uw nieuwe huisarts aan hem/haar door, zodat uw specialist of therapeut informatie over uw behandeling naar de juiste huisarts stuurt. De griep- en pneumokokken vaccinatie krijgt u, als u een indicatie heeft, via uw nieuwe huisarts.

Vanzelfsprekend kunt u na de wisseling van de huisarts, gewoon gebruik blijven maken van uw eigen vertrouwde apotheek.

In de herfstvakantie, dit is de week van 18 t/m 22 oktober is de praktijk alleen geopend voor spoed, herhaalrecepten en bestaande afspraken met de assistentes. De balie is de gehele week geopend.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Co-Med Emmen.

Wij zijn tot 1 november 2021 te bereiken onder tel. 0591- 621 635.